powered by Airdrophot

ExpiredXenchain (10 XENC) $1.5

10 token~$1.5

Xenchain tăng tốc và tăng cường quy trình xác minh danh tính bằng cách sử dụng công nghệ e-KYC đòi hỏi việc nhận diện khuôn mặt, làm cho việc xác thực tài liệu thủ công trở thành quá khứ

Yêu cầu: Telegram, Mail

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

Xenchain (10 XENC) $1.5
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: