powered by Airdrophot
Đã kết thúc

ExpiredxDAC (150 XDAC) $75

150 token~$75

Xây dựng Công ty Phân cấp. Nền tảng tự quản để tạo và quản lý các công ty tự trị phân cấp

Yêu cầu: Telegram, Mail, Twitter, Reddit, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Làm nhiệm vụ mà Bạn muốn để nhận tối thiểu 50 xDAC~$25 mỗi nhiệm vụ. Vd: Tham gia Telegram và viết một câu gì đó tốt đẹp dành cho dự án
  • Bạn nên đọc qua hướng dẫn của mỗi nhiệm vụ để thực hiện
  • Lưu lại Web để tiện theo dõi
xDAC (150 XDAC) $75
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: