Tag: Youtube

Airdrop giới hạn 35.000 người tham giaYêu cầu: Form, Telegram, Twitter, Facebook, Medium, Linkedin, Instagram, Youtube, MailĐộ khó: Trung bìnhCách ...

200 token~$56 Nhận ngay

Đây là dự án đua entrie nhận token. Số token sẽ được chia theo tỷ lệ nắm giữ entrie của người tham gia. Vì vậy Bạn hoàn thành nhiệm vụ và nhận được càng nhiều ...

3150 entrie~$? Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Linkedin, Facebook, Mail, YoutubeĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Nhập họ tên, Mail để đăng ký tài khoản, ...

610 token~$42.7 Nhận ngay

Truy cập trang Airdrop và hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản (like, share...) là Bạn có thể nhận được 500 PRIME~$50. Địa chỉ ví để rút token sẽ được dự án yêu ...

500 token~$50 Nhận ngay

Apollo tạo ra một nền tảng Blockchain riêng của mình, vì vậy Bạn phải tạo ví Apollo để nhận token.Ở Round 3 này Bạn chỉ cần thực hiện các nhiệm vụ đơn giản ...

1800 token~$90 Nhận ngay

Yêu cầu: Twitter, Facebook, Telegram, Reddit, Medium, YoutubeĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Vào "Get Started"  Lần lượt làm theo ...

150 token~$15 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Reddit, Mail, YoutubeĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Lần lượt hoàn thành các nhiệm vụ họ yêu cầu Tham ...

300 token~$15 Nhận ngay

Yêu cầu: Mail, Twitter, Facebook, Youtube, OthersĐộ khó: Trung bình-DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Nhập đầy đủ thông tin để đăng ký Vào ...

100 token~$15 Nhận ngay

Dự án mới ra mắt nhưng trên Telegram đã hơn 31.000 thành viên. Airdrop chỉ giới hạn 40.000 người, vì vậy Bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé!Yêu cầu: Youtube, ...

Min 5000 token~$40 Nhận ngay

Crowdtoken tiếp tục triển khai Bounty vòng 2.Bạn chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản là có thể nhận về ít nhất 2000 Entrie, số Entrie sẽ là căn cứ ...

Min 2000 entrie Tham gia ngay