powered by Airdrophot
Tag: Medium

Airdrop Round 2 này giới hạn 20.000 người tham gia. Bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé!Yêu cầu: Telegram, Twitter, Reddit, Medium, Facebook, FormĐộ khó: Dễ ...

200 token~$64 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium, FacebookĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Tham gia Telegram và đặt 1 câu hỏi đến nhóm (+ 4 token) ...

20 token~$24 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium, Facebook, Bitcointalk, MailĐộ khó: Trung bìnhCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Đăng ký tài khoản trên website ...

200 token~$20 Nhận ngay

Airdrop giới hạn 20.000 người tham gia, Bạn hãy nhanh tay nhé!Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium, Facebook, Bitcointalk, FormĐộ khó: DễCách nhận: ...

250 token~$25 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium,Facebook, Bitcointalk, MailĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Vào website dự án và đăng ký tài khoản ...

25 token~$25 Nhận ngay

Airdrop giới hạn 20.000 người tham giaYêu cầu: Telegram, Twitter, Reddit, Medium, Facebook, Bitcointalk, FormĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào ...

250 token~$75 Nhận ngay

3000 người tham gia đầu tiên sẽ nhận được 500 token~$50Những người tiếp theo sẽ nhận được 100 token~$10Yêu cầu: Twitter, Facebook, Reddit, Medium, ...

500 token~$50 Nhận ngay

Yêu cầu: Twitter, Facebook, Telegram, Reddit, Medium, YoutubeĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Vào "Get Started"  Lần lượt làm theo ...

150 token~$15 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Reddit, Medium, Facebook, MailĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Điền thông tin để đăng ký Vào Mail kích ...

1360 token~$102 Nhận ngay

Airdrop này giới hạn 10.000 người tham gia. Bạn hãy nhanh tay đăng ký!Yêu cầu: Telegram, Twitter, Reddit, Medium, LinkedIn, Facebook, FormĐộ khó: Dễ ...

1000 token~$50 Nhận ngay