powered by Airdrophot
Tag: KYC

Airdrop không giới hạn số người tham giaYêu cầu: Telegram, Twitter, KYC, MailĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Tham gia Telegram ...

250 token~$50 Nhận ngay

Yêu cầu: KYC, MailĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Trên website dự án vào "register" để đăng ký tài khoản Nhập đầy đủ thông tin và ...

100 token~$200 Nhận ngay

Airdrop không giới hạn số người tham giaYêu cầu: Mail, KYCĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Nhập thông tin để đăng ký Vào Mail ...

200 token~$20 Nhận ngay

Airdrop giới hạn 8000 người tham giaYêu cầu: Telegram, Bitcointalk, Mail, KYCĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Đăng ký tài khoản ...

416 token~$24.5 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Bitcointalk, KYCĐộ khó: Trung bìnhCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Tham gia 2 Telegram @PathNetworkEnglish và ...

20 token~$20 Nhận ngay

Lưu ý: Nếu Bạn đã tham gia round 1 rồi thì không thể tham gia tiếp round 2Yêu cầu: Telegram, Mail, KYCĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ...

650 token~$5 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Mail, KYCĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Đăng ký tài khoản, vào mail kích hoạt tài khoản Đăng nhập rồi vào ...

68 token~$8.2 Nhận ngay

Giới hạn 10000 người tham gia. Token sẽ được phân phát sau khi kết thúc ICO ngày 7/6Sẽ yêu cầu xác thực KYC sau khi kết thúc ICO, Airdrop Hot sẽ thông báo ...

100 token~$20 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail, KYCĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" ở trên Tích vào "Go there, now" rồi nhập địa chỉ email để đăng ...

100 token~$6.5 Nhận ngay

Yêu cầu: Mail, KYCĐộ khó: dễCách nhận:Nhập thông tin để đăng ký Vào mail kích hoạt tài khoản Đăng nhập tài khoản, vào "Your profile"-> ...

5000 token~$20 Nhận ngay