powered by Airdrophot

ExpiredSEDA (20 SEDA) $2

20 token~$2

SEDA là nền tảng xác minh xác minh được xây dựng trên đầu trang của một hệ sinh thái thưởng bằng cách tận dụng trên blockchain của liên minh.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

#Proof of ownership:
Telegram username:
Twitter username:
Twitter profile link:
Twitter retweet link:

 

SEDA (20 SEDA) $2
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: