powered by Airdrophot
Giá trị cao

ExpiredRusGas (1000 RGS) $30

1000 token~$30

RusGas là một dự án nhằm tài trợ và thực hiện tiếp theo các nghiên cứu về sản xuất, chế biến, lưu trữ và vận chuyển khí thiên nhiên. Đây là một dự án được thiết kế để biến đổi ngành công nghiệp khí, đưa công nghệ lên một tầm cao mới, cải thiện tình hình môi trường ở các khu vực sản xuất và cho phép mọi người có thu nhập từ việc sản xuất tài nguyên không biên giới và chính trị.

Yêu cầu: Telegram, Bitcointalk, Form

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

RusGas (1000 RGS) $30
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: