powered by Airdrophot

ExpiredRewards (20 RWRD) Min $7

20 token~$7

Rewards giới thiệu một thị trường toàn cầu với hơn 100.000.000 sản phẩm và 7.000 người bán, bao gồm nhà hàng, du lịch, giải trí và bán lẻ. Thị trường này sẽ cho phép khách hàng kiếm tiền và đổi lấy token RWRD.

Sau khi tham gia Airdrop nhận 20 token~$7, Bạn có thể tiếp tục tham gia chương trình referral program để nhận tới 1000 stake~$3500, 10.000.000 token sẽ được phát ra trong đợt này

1000 người trong Top đầu sẽ nhận được 25000 stake!

Yêu cầu: Telegram, Mail

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

Rewards (20 RWRD) Min $7
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: