powered by Airdrophot

ExpiredRedCab (10 REDC) $10

10 token~$10

RedCab cung cấp giải pháp vận chuyển ngang hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp thông qua phân cấp, toàn bộ quy trình sử dụng công nghệ blockchain.

Airdrop này giới hạn 7000 người tham gia.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

Airdrop 1:

Airdrop 2:

 Kiểm tra trạng thái tham gia Airdrop của bạn trong Bảng thống kê này.

RedCab (10 REDC) $10
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: