powered by Airdrophot

ExpiredRAILZ ROUND 2 (RLZ)

50 token~$5

Railz là một giao thức Blockchain mới để cung cấp hệ tài chính "mật mã", tạo sức mạnh cho nền kinh tế M2M mới cho phép 'Cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ tư'

Yêu cầu: Telegram, Form, Twitter, Mail

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tham gia Telegram dự án
  • Theo dõi Twitter và retweet tweet này
  • Điền vào biểu mẫu và trả lời 4/5 câu hỏi chính xác (câu trả lời dưới đây)

Thứ tự đáp án của 5 câu hỏi như sau:

Q1: CEO = John corr
Q2: CTO = Phil Millo
Q3: February 14th
Q4: Video 1 = Buy into these companies
Q5: Video 2 = A share in the 4th industrial revolution

RAILZ ROUND 2 (RLZ)
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: