powered by Airdrophot

ExpiredPointium (1200 PNT) $7.7

1200 token~$7.7

Pointium là nền tảng phân quyền toàn cầu cho quản lý điểm và chương trình khách hàng trung thành.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tích vào “Nhận ngay” ở trên
  • Tích “Start” để chat với Bot
  • Tham gia Telegram dự án và tích “Join Airdrop” để hệ thống kiểm tra (+500 token)
  • Lần lượt đồng ý tiếp tục tham gia Airdrop, nhập lần lượt địa chỉ ví MEW, Mail (+200 token)
  • Follow Twitter dự án và nhập user Twitter vào Bot (có @ đằng trước) (+500 token)
  • Tích “Confirm your detail” để hoàn thành Airdrop
Pointium (1200 PNT) $7.7
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: