powered by Airdrophot

ExpiredPlanport (25 PORT) $4.5

25 token~$4.5

Planport muốn phát triển các giải pháp cho ngành mua sắm và tìm nguồn cung ứng. Mục tiêu của họ là giảm quy trình cho người mua sắm trực tiếp.

ICOBench đánh giá Planport 4.3/5 điểm. Dự án dành ra 500.000 token để phân phát trong đợt Airdrop này

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

Planport (25 PORT) $4.5
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: