powered by Airdrophot

ExpiredMoneyToken (700 IMT) $3.5

700 token~$3.5

MoneyToken cung cấp các khoản vay có bảo đảm bí mật, ổn định và dịch vụ trao đổi phi tập trung.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail, Youtube, Linkedin, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tích vào “Nhận ngay” ở trên
  • Đăng ký tài khoản với mail của Bạn, hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản trên web (like, follow…) để nhận tới hơn 550 IMT
  • Hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ sẽ được thưởng thêm 150 IMT
  • Lưu lại địa chỉ Web để tiện theo dõi
MoneyToken (700 IMT) $3.5
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: