powered by Airdrophot

ExpiredKeplertek (5 KEP) $6.25

5 token~$6.25

Keplertek nhắm đến việc tạo ra một nền tảng thị trường toàn cầu để đầu tư vào robot thông qua một cổng thông tin minh bạch và phi tập trung được kiểm soát và quản lý bởi các nhà đầu tư. Kepler sẽ sử dụng phân tích, khoa học dữ liệu và các thuật toán tiên đoán để cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội đầu tư độc đáo thông qua các tài sản được mã hóa.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Bitcointalk, Mail

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tích vào “Nhận ngay”
  • Chọn “Start” để chat với Bot
  • Tham gia Telegram dự án
  • Follow Twitter (không cần thiết)
  • Quay lại Bot, chọn “Yes” rồi nhập lần lượt Mail và địa chỉ ETH để nhận token
  • Bạn có thể chọn “Balance” để kiểm tra số token
Keplertek (5 KEP) $6.25
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: