powered by Airdrophot

ExpirediRegMed (10 IRM) $2

10 token~$2

iRegMed là một hệ sinh thái mở và hữu cơ, kết hợp điều trị y khoa và nghiên cứu với việc bảo tồn dữ liệu cá nhân và khoa học. Họ muốn cơ cấu lại thị trường chăm sóc sức khỏe để xây dựng các phương pháp điều trị hiệu quả và một hệ thống công bằng cho bệnh nhân.

Tham gia Airdrop của iRegMed đơn giản chỉ bằng cách Join nhóm Telegram, nhập thông tin vào Bot để nhận 10 token~$2. Giới thiệu thêm Bạn bè tham gia để nhận 5 token/người

Yêu cầu: Telegram

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tích vào “Nhận ngay”
  • Chọn “Start” để chat với Bot
  • Tham gia Telegram dự án
  • Quay lại Bot nhập tên đầy đủ của Bạn
  • Tích vào “Play Captcha” để xác thực không phải robot
  • Quay lại Bot vào “Email” nhập Mail, vào “Wallet” nhập địa chỉ ví ETH để nhận token
  • Vào “Balance” để kiểm tra số token
iRegMed (10 IRM) $2
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: