powered by Airdrophot
Đã kết thúc

HYDROGENT (HYDRO)

222.222 token~$50

Yêu cầu: Github (2 tháng), Telegram, Mail

Độ khó: Trung bình – khó

Cách nhận:

  • Nhập thông tin cơ bản để đăng ký
  • Đăng nhập tài khoản, vào “Request access” ở Blockchain
  • Điền địa chỉ ví Ethereum vào Dashboard
  • Tạo 1 dự án bất kỳ ở Project Detail (vd: bán áo, xe…)
  • Vào “Request access” ở Fintech làm tương tự trên
  • Lưu lại địa chỉ Web để tiện theo dõi
HYDROGENT (HYDRO)
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: