Danh mục: Dự án Hot

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium, FacebookĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Tham gia Telegram và đặt 1 câu hỏi đến nhóm (+ 4 token) ...

20 token~$24 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, FormĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Điền vào form với Mail và địa chỉ ví ETH của Bạn Tham gia Telegram ...

50 token~$25 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, MailĐộ khó: DễCách nhận:TÍch vào "Nhận ngay" Chọn "Start" để chat với Bot Tham gia Telegram dự án Tạo một tài khoản ...

300 token~$15 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium, Facebook, Bitcointalk, MailĐộ khó: Trung bìnhCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Đăng ký tài khoản trên website ...

200 token~$20 Nhận ngay

Dự án sử dụng ví riêng, sau khi kết thúc đợt bán ICO Bạn sẽ nhận được hướng dẫn tạo ví REOYêu cầu: Telegram, Twitter, Linkedin, Facebook, MailĐộ khó: ...

55 token~$13.2 Nhận ngay

Airdrop giới hạn 20.000 người tham giaYêu cầu: Telegram, Twitter, Facebook, Mail, FormĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Vào website ...

500 token~$32.5 Nhận ngay

Airdrop giới hạn 20.000 người tham gia, Bạn hãy nhanh tay nhé!Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium, Facebook, Bitcointalk, FormĐộ khó: DễCách nhận: ...

250 token~$25 Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Medium,Facebook, Bitcointalk, MailĐộ khó: DễCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Vào website dự án và đăng ký tài khoản ...

25 token~$25 Nhận ngay

Đây là dự án đua entrie nhận token. Số token sẽ được chia theo tỷ lệ nắm giữ entrie của người tham gia. Vì vậy Bạn hoàn thành nhiệm vụ và nhận được càng nhiều ...

3150 entrie~$? Nhận ngay

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Facebook, Bitcointalk, MailĐộ khó: Trung bình-KhóCách nhận:Tích vào "Nhận ngay" Tạo tài khoản trên website dự án. ...

500 token~$50 Nhận ngay