powered by Airdrophot

ExpiredEVO (2 ETL) Min $2

? token

Dự án EVO tạo ra một nền tảng phân quyền để đánh giá kỹ năng và sự phát triển của một người.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail, Facebook,Linkedin, Youtube, Instagram

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tham gia Telegram dự án
  • Truy cập Bot rồi lưu mã quà tặng ở nới an toàn, sau này dự án sẽ hỏi bạn mã này để nhận token
  • Tham gia cuộc thi entrie để đổi ra token
EVO (2 ETL) Min $2
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: