powered by Airdrophot

ExpiredEnlte (600 ENLTE)

600 token~$9.6

Một mạng lưới thế giới điều chỉnh dựa trên vị trí với việc trao cho người dùng sức mạnh để đánh giá bất kỳ trải nghiệm nào và chia sẻ nó với thế giới gần đó để được thưởng để giúp đỡ lẫn nhau và để truyền bá nhận thức

Yêu cầu: Telegram, Mail, Phone

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

  • Tích “Start” để chat với Bot
  • Tham gia Telegram chatTelegram Office
  • Nhập /webwallet trong Bot rồi điền địa chỉ mail (+100 token)
  • Tải ứng dụng trên Android app rồi nhập địa chỉ để đăng ký, sau đó quay lại Bot nhập /enlteapp (+500 token). Nếu thiết bị của Bạn không phải Android thì bạn vào link này để cập nhật thông tin (dành cho Web và IOS)
Enlte (600 ENLTE)
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: