powered by Airdrophot
Đã kết thúc

Earth Token (100 EARTH)

100 token~$13

Thị trường trao đổi tài sản tự nhiên. Một giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail, Facebook, Form

Độ khó: Trung bình

Cách nhận:

  • Điền đầy đủ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ trong form (like, share, tag)
    Lưu ý:
  • Mục “Copy and type the last tagline of the video” bạn copy đoạn này rồi paste vào form nhé “preserving the earth for future generations”
  • Mục “Re-tweet Earth Token pinned post with #earthtomoon” bạn retweet bài pin của dự án và điền thêm tag #earthtomoon, copy link vừa Retweet và paste vào form
  • Mục “Tweet this airdrop form: …” bạn tạo 1 tweet và paste link form “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY5WqR3ZxgPibICMO2rlxKA2a7uNALrBn5y_SUOCmsm1tx7g/viewform” thêm đoạn tag “#earthtokens #earthtomoon #airdrop #blockchain”, tag thêm 5 người đang theo dõi bạn vào vd: @dung, @nam. Hoàn thành xong paste link tweet vào form
  • Mục “Facebook share link (post should be set in public)” bạn share bài pin trên face dự án, rồi paste link share vào form
Earth Token (100 EARTH)
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: