powered by Airdrophot
Đã kết thúc

DATX (DATX)

3.2 token

Yêu cầu: Telegram, Twitter, KYC

Độ khó: Trung bình – Khó

Lưu ý: Nếu ai không muốn làm thủ tục KYC thì có thể bỏ qua dự án này

Cách nhận:

  • Follow twitter của dự án, điền địa chỉ ví MEW
  • Tweet theo nội dung có sẵn ở step 1, follow twitter của dự án ở step 2, coppy mã invite code (vd: 1l11x3) rồi paste vào nhóm tele https://t.me/datxofficial02; hoàn thành đăng ký KYC ở step 4
  • Lưu lại địa chỉ web để tiện cho việc truy xuất
DATX (DATX)
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: