powered by Airdrophot
Đã kết thúc

ExpiredClears round 2 (25 CLRS) $13.5

25 token~$13.5

CLEARS tận dụng sức mạnh của blockchain để đảm bảo mọi KYC đều được đóng dấu thời gian bên trong sổ cái Ethereum, nơi đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Giới hạn 3000 người tham gia

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Reddit, Medium, Bitcointalk

Độ khó: Trung bình

Cách nhận:

  • Tích vào “Nhận ngay”
  • Tham gia Telegram dự án
  • Follow Twitter, Đăng 1 Tweet về bài đăng Medium này và thêm vào đó hashtags #CLEARS và @Clearsconnect
  • Đăng ký Reddit
  • Đăng 1 câu hỏi bất kỳ bằng tiếng Anh về dự án vào chủ đề Bitcointalk này (+ 15 token)
  • Điền đầy đủ thông tin vào Form ở trên rồi gửi (+ 10 token)
Clears round 2 (25 CLRS) $13.5
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: