powered by Airdrophot
Giá trị cao

ExpiredCargoChain (125 TICS) @20

125 token~$20

Giải pháp CargoChain (CSS) nhằm giải quyết các vấn đề thực tế mà các công ty vận tải và hậu cần phải đối mặt hiện nay.

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Mail, Facebook, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

CargoChain (125 TICS) @20
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: