powered by Airdrophot

ExpiredBolttcoin (BOLTT)

? coin

Bolttcoin xây dựng lên một nền tảng Xúc tiến Sức khoẻ Xã hội dựa trên Blockchain

Airdrop sẽ phân phát $50000 cho 600 người tham gia. Bạn hãy tham gia để là một trong số đó!

Yêu cầu: Telegram, Bitcointalk

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

#Proof of Authentication
Telegram username: @…
Bitcointalk profile link:

Bolttcoin (BOLTT)
Đánh giá bài viết

Từ khóa:

Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: