powered by Airdrophot

ExpiredArchiCoin (2500 ARCHI) $5

2500 token~$5

ArchiCoin là một hệ thống lưu trữ phân tán sử dụng mật mã ổn định, đảm bảo an toàn toàn bộ các tệp được lưu trữ trong đó. Thay vì một máy chủ tập trung, hệ thống tập tin được hình thành bởi một số lượng không giới hạn các máy chủ trong Internet trên toàn thế giới.

Bạn cần phải có 30 hoạt động trên Bitcointalk (bài viết) để đủ điều kiện cho Airdrop này

Yêu cầu: Telegram, Twitter, Facebook, Bitcointalk, Mail

Độ khó: Dễ

Cách nhận:

#Proof of authentification
Telegram id : ….
I’ve joined the Archicoin Airdrop
Your Username on bitcointalk forum: ….
Your twitter account link: ….
Your facebook profile link: ….

ArchiCoin (2500 ARCHI) $5
Đánh giá bài viết
Chúng tôi rất vui nếu nhận được những nhận xét hay góp ý từ Bạn!

      Comment của Bạn: